Snoepreis – een zunig stukje over de rug van hele aardige mensen die helaas niet in Wageningen wonen

Er heerste stilte bij het ontbijt in het hotel. Wakker worden in Lelystad is inderdaad niet niks. Sommigen schikken zich, anderen proberen koortsachtig te begrijpen hoe zij in deze situatie verzeild zijn geraakt. Zo vroeg ik mij af welke personen in mijzelf of in mijn omgeving ik in de afgelopen tijd dusdanig verschrikkelijk had verwaarloosd dat mijn dromenregisseur het nodig vond om als vermaan de very heavy metafoor “Lelystad” in het script te plaatsen. Eigenlijk had ik helemaal geen zin om daarover na te denken, ik wilde vooral leuk slapen en bovendien vond ik dat er net zo goed mensen in mijn omgeving waren die míj verwaarloosden althans niet ieder uur toejuichten en grote delen van hun lijf, have en goed schonken. Al met al was het dringend tijd voor de bekende noodstop, het door een kneepje in de arm beëindigen van een beklemmende droom. Zo gedacht zo gedaan.

Er heerste stilte bij het ontbijt in het hotel. Door de luxaflex die overal voor de ramen hing om de wereld nog even te verzachten zag ik een gigantisch leeg plein van louter grijze steen. Ik zag zich een magere junk losmaken van een portiek en met de bekende junkendribbel alsof ze Heel Druk zijn en een Heel Legitieme Bestemming met spoed willen bereiken, kortom het onmiskenbare junkenloopje, het plein oversteken. Hij verdween in een parkeergarage. Ik benijdde hem. Daar stond mijn auto. Waar hij was wilde ik zijn, met mijn sleutel al op slothoogte. Dat ie junk was deed me niks, ik was als Wageningse stadsdichter op dienstreis naar de jaarlijkse Nationale Stadsdichtersdag en als je 60 dichters kunt verdragen red je het ook wel met één junk. De middag was goed geweest. De dichters waren in bussen geladen, kilometers ver gereden door wat kennelijk nog steeds Lelystad heette terwijl ik dacht dat we al in Harderwijk zaten, en in groepjes van vier bij aardige mensen en hun vrienden uitgeladen om in parkachtige tuinen aan riante waterpartijen eigen werk te komen voordragen. Het avondoptreden daarentegen was een beproeving. Het was een plenaire bijeenkomst in het theater, het enige gebouw met lef in dat oord. De sleutel van de zaal was meer dan een kwartier zoek maar daarna konden we er toch mooi in. Twee oudere heren, de zielen van het Stadsdichtersgebeuren, presenteerden. Helaas hadden ze elk een verschillend draaiboek voor zich, het een uit 1643 of daaromtrent en het ander mogelijk iets recenter, waardoor ze elkaar voortdurend liepen te corrigeren, fout en terecht door mekaar heen. Het oudste mannetje maakte het wel erg bont want toen ik voor mijn optreden was opgeroepen en volgens mij onmiskenbaar op het podium stond, was hij met zijn rug naar de zaal in gesprek met het achtergordijn en riep dat bezwerend aan met mijn naam. Mogelijk was dit het draaiboek van 1643 en moest de stuurman van een op die plaats varende VOC-schuit, meters boven de huidige wereldstad, in een stukje voor de matrozen heel hard “Laurens van der Zee” naar de kapitein roepen die ongeveer ter hoogte van het huidige gordijn stond – vraag niet waarom, misschien heette die man wel zo, of was dat in die tijd een goeie mop, je probeert nu eenmaal dingen te begrijpen. Ze hadden allebei een hoed op, het oudste mannetje had de breedste rand. Natuurlijk was een lichtplan er even bij ingeschoten. Gevolg was dat de spots alleen van boven schenen en daarmee een schaduw over ’s mans gelaat wierpen waarbij vergeleken het masker van de grote Zorro een polsbandje was, je zag alleen zijn tanden blikkeren en af en toe een stukje van een lip, felroze tegen het zwart. Ik heb nog wel even de zaal verpletterd met een nieuw werkje en zat daarna vooral te wachten op het nafeest met een bandje en veel bier – dat laatste was ook de reden om van de smekend aangeboden hotelkamer in gastvrij Lelystad gebruik te gaan maken. Dat feestje was al net zo geweldig georganiseerd als de rest: Als verrassing hadden ze speciaal voor ons een klassiek duo met een neuzelige fagot en een onhoorbare klavecimbel geëngageerd. Iedereen door Telemann en consorten heen lullen natuurlijk. Na de tijd van twee biertjes, snel dus, tikte de andere hoed op de bar en riep vriendschappelijk dat dit hele mooie muziek was mensen, die het waard was om naar te luisteren en verdiend van te genieten, en dat de musici nu iets heel bijzonders gingen spelen! Wat dat was zal ik helaas nooit weten want ik wist niet hoe snel ik mij naar de verste hoek moest spoeden, onderwijl een biertje van de bar grissend. Vandaaruit zag ik onze hoedenman aan de bar hangen en het hardst van allemaal door de wondermuziek heen lullen. Na een onrustige nacht waarin ik voortdurend droomde dat ik in Lelystad was en een te haastig genuttigd ontbijt met veel te hete koffie spoedde ik mij met een dichterspas die verdacht veel op het snelle junkenloopje leek naar mijn auto, inderdaad met de sleutel op slothoogte al maakte dat niet uit want het was zo’n ding op afstand (dom, dom, dom, geleende auto!), en scheurde de polder uit, de noord-, midden- en zuid Veluwe door, met moeite nog tot stilstand komend voor de Rijn, naar mijn geliefde Wageningen. Volgende keer toch maar eens deze Nationale Sensatie in Wageningen houden. Zul je zien dat er daarna van diverse polderdichters beklemmende stukken verschijnen waarin ze reppen van claustrofobie vanwege de nauwe straatjes en het gebrek aan uitzicht en wie weet ook wel over de gluiperige aanblik van de gemiddelde Wageninger, ’t is maar wat je gewend bent. Over het overweldigende aanbod aan horeca binnen handbereik, vergeleken met die zuigend lege polders, zul je ze zeker niet horen klagen. Wageningen, voor al uw dienstreizen!

Tja, Stadsdichter

Ik prikte laatst een vorkje met Anne Vegter, Dichter des Vaderlands, en bij die gelegenheid vertelde zij dat het soms lastig is om herkenbaar te schrijven voor een groot publiek en tegelijk jezelf te blijven. “Anne”, had ik willen zeggen, “je hebt een punt, ik begrijp je helemaal, sterker nog, ik heb precies hetzelfde”. Zogenaamd bescheiden had ik er deemoedig op laten volgen “al is het bij mij als stadsdichter natuurlijk op een oneindig veel kleinere schaal”, waarop zij zou hebben gezegd dat het werk, en alleen al de aanwezigheid van ons, stadsdichters, basic is voor de positie van Het Gedicht in de Nederlandse samenleving, sterker nog, dat de dichter des vaderlands als Dichter des Vaderlands – puur toevallig zij dus – werkelijk helemaal nergens zou zijn zonder ons. Waarop ik zonder haar tegen te spreken, het punt gemaakt zijnde, attent haar glaasje nog eens vol zou schenken, het mijne daarbij niet vergetend, en met haar zou klinken op De Poëzie in het algemeen en de Nederlandse in het bijzonder. Om de toch al ongemakkelijke verhouding tussen voetvolk en keizerin niet verder te belasten zou ik waarschijnlijk verzwegen hebben dat het voor mij niet uitmaakt of haar gedicht op de hurken voor het klootjesvolk is geschreven of in één machtige waterval van inspiratie stromend door haarzelf als zichzelf op het benijdenswaardige papier is gestort – ik zou het verschil niet weten want haar poëtische taal blijft dezelfde en als eenvoudige Hollandse jongen snap ik sowieso maar weinig van de inhoud – nee, zoiets moet je juist dan, juist daar (Renkum!), maar niet zeggen. Maar een knappe verschijning is het wel, die Anne, ze kan geweldig vertellen over haar leven (vandaar mijn openingsregels), ze kan ongelofelijk beeldend voorlezen uit haar al dan niet Vaderlandse werk en ze heeft een stem die zelfs bij de aller – a- cultureelste onderdaan klokjes doet tinkelen. Want al zat ik op een klapstoel op de achterste rij in het overvolle zaaltje, ik kon haar verstaan, en toen ik in een hoekje van de ruimte bijna door het raam gedrukt mee mocht dineren met de literaire meute die haar het zicht op mij benam voelde ik, proefde ik, dat alles anders was, beter, dieper smaakte, alleen al doordat zij daar ergens ook moest zijn, hetzelfde opgediend kreeg, EN OOK AT, en misschien zelfs wel iets van de door mij uitgeademde maar nog steeds bijzondere asem ongemerkt tot zich nam.

Tot zover mijn avontuur met Anne Vegter en terug naar de schaal van mijn eigen Leven en Werken. Ik ben nu bijna twee jaar stadsdichter van Wageningen (Noorderbreedte 51.964985, Oosterlengte 5.662905) en heb in tegenstelling tot veel andere stads- en gemeentedichters nog meer dan een jaar te gaan, tot en met januari 2015. Drie jaar in totaal. De meesten van ons zijn korter in functie, met uitzondering van een over wie ik op onze jaarlijkse Nationale Stadsdichters Conferentie te Lelystad (!) hoorde vertellen dat ie het al ruim vijf jaar is omdat het Bestuur hem vergeten is. En zo is er ook eentje die na twee jaar te horen kreeg dat het geld op was maar als ze nou per se wilde nog wel een jaartje mocht doorgaan, mits onbezoldigd. Daarbij steekt mijn soldij van 750 per jaar voor vijf Stadsgedichten en ook nog eens komende voordragen (eigenlijk een kunstwerk op zich) nog redelijk af – hoewel natuurlijk zeer voor verbetering vatbaar. Maar ja, de eer hè. Wat de toekomst brengen moge, God verhoede dat het dezelfde hand is als die ’t Venster geleidt, het zwaar gekorte cultuurcentrum bij mij op de hoek. Een beetje stad heeft een Stadsdichter, punt uit, maar het staat bij ons nergens zwart op wit. Dat Anne en ik soms vanwege de functie die ons gedicht moet krijgen de dingen iets anders verwoorden dan wij in volle vrijheid zouden hebben gedaan, het zij zo – zo heb ik in mijn openingsgedicht voor de viering van 750 jaar stadsrechten op 10 januari van dit jaar, toen ik wist dat mijn woorden in de vrieskou in de openlucht op de Markt voor een menigte van duizenden mensen via luidsprekers zouden gaan klinken, hier en daar wat rijm ingebouwd om het luisteren te vergemakkelijken – maar als het goed is, en dat is het bij ons (mag ik “wij” zeggen, Anne?), blijft onze dichterlijke boodschap, die “andere” kijk die toch in angstige en blijde spanning van ons wordt verwacht, volledig dezelfde. Mijn bovengenoemde gedicht van 10 januari 2013, bijvoorbeeld, verwoordt ten volle mijn bewondering voor de stichters van Wageningen, ploeteraars van het eerste uur. Wij staan op hun schouders, generatie op generatie, we hebben een geschiedenis en we hebben een verantwoordelijkheid voor de toekomst, en uit de vele reacties maak ik op dat de mensen het goed vonden dat dat op dat moment gezegd werd. Zo ook mijn gedicht bij de aanvang van de Stille Tocht, ’s avonds op 4 mei vorig jaar, ook op de Markt, nu vanaf het bordes van het stadhuis, ook voor een grote menigte en door een geluidsinstallatie die elke beschrijving tart: “Elke stap een naam, elke stap een mens, in onvrijheid gestorven” – met opzet kernachtige woorden, met opzet direct volgbare zinsconstructies, maar wel uit mijn hart en tot mijn vreugde ook aangekomen in het hart van veel mensen. Nee, dan mijn allereerste stadsgedicht, nauwelijks drie weken na verkiezing! Ik zou Wageningen wel eens laten weten dat de Stadsdichter daar is! Vol van een inspirerend jazzconcert in de ronde serre van het toenmalige hotel De Wageningse Berg, vol bewondering voor het Gewone, namelijk de vanzelfsprekendheid dat heel Wageningen zonder omhaal op de Uiterwaarden schaatst zodra ze bevroren zijn, en vol verwondering (let op het verschil tussen bewondering en verwondering) over de kennelijk al net zo vanzelfsprekende carnavalsviering in dit gat boven de rivieren, heb ik me daar een Poëem geproduceerd, wel, niemand snapte het. Waarop ik in de merkwaardige maar heftige gemoedstoestand van schrik plus hilariteit twee A4tjes toelichting uit de machine heb gerammeld, alweer een kunstwerk natuurlijk, dat waarschijnlijk ook weer niemand snapte en wat je sowieso natuurlijk nooit moet doen. “Oei, hebben wij dit gewild?”, moet Hoefsloot, de verantwoordelijke wethouder, gedacht hebben. Ik hoop dat ie inmiddels gerustgesteld is – lees je me eigenlijk, Lex? – en dat ie ook een tweede stadsdichter van Wageningen een kans geeft. Graag een jongere generatie wat mij betreft, maar wel een die geleden heeft, want anders begrijp je natuurlijk niks van het leven en dat moet je als stadsdichter nou juist aan de rest uitleggen!

 

Laurens van der Zee, eerste stadsdichter van Wageningen, in zijn column op www.cultuurinwageningen.nl, november 2013.

KIJK OM JE HEEN

Relatieproblemen
De Spijspotten zijn weggehaald! Vlak voor Kerst is het gebeurd. Nu is het echt uit tussen Wageningen en de Universiteit. Die zou ons eeuwig voeden in ruil voor een plek om te wonen, te werken, te leren en te spelen voor al haar studenten en medewerkers. Het is alsof een geliefde haar sleutels heeft teruggevraagd. Daar staat ze, met de rug naar je toe, armen over elkaar, kin omhoog. En jij staat er handwringend bij en weet niet wat je gedaan hebt om haar zó te verliezen. En vooral, wat je had moeten doen om haar niet kwijt te raken. Dat jij dat niet weet vindt zij weer stom. “Ik had zeker een kasteel voor je moeten bouwen, met een rode loper!” roep je woedend in je onmacht. Het antwoord is natuurlijk ja maar van een afstand zien we de dingen altijd scherper. Laten we het er even niet meer over hebben, ’t kan ook best weer goedkomen.  Laten we het over iets anders hebben, die Spijspotten zelf. Ik ga daar een heel eind op door want ik heb verderop een boodschap.

De Spijspotten
De Spijspotten hebben hun functie als beeldende kunst in de openbare ruimte geweldig vervuld en dat zullen ze op het Campusterrein waar ze zojuist zijn neergezet, tussen de Mansholtlaan en het Atlasgebouw, zeker weer doen: Mooi, krachtig, evenwichtig en met een sterke symboliek. Nu ze weg zijn zet ik er de schijnwerper op: De “Dans van de Spijspotten”, een groep van zeven bronskleurige aluminium vaten van 190 cm hoog, is in 1990 onthuld bij de opening van het Bestuurscentrum van Wageningen UR aan de Costerweg. Ze zijn gemaakt door beeldhouwer en omgevingskunstenaar Bas Maters. Hij leefde aan de rand van de Veluwe (Arnhem – De Steeg) van 1949 tot 2006. Hij was docent en vrij kunstenaar. Hij moet een inspirerend en charismatisch mens zijn geweest. In een van zijn rouwadvertenties las ik onder meer “een leven zonder hem is onvoorstelbaar”. Er staan 83 namen onder alleen al die ene advertentie. De Universiteit heeft bij haar 80ste verjaardag miniaturen van de Spijspotten laten maken in een schaal van 1 op 30. De dichteres Hester Knibbe heeft er een gedicht over geschreven, “Hongerpotten”, dat in 2004 in druk en in handschrift is opgenomen in de bundel “Water en Vuur – beelden en gedichten” (Uitgeverij Phidias) en in 2005 is afgedrukt in de bundel “ De buigzaamheid van steen”, uitgegeven door De Arbeiderspers. De Spijspotten zijn in 2010 beschreven door Petra Leenknecht, met een mooie foto van Carleen van den Anker, in het boek “Gebonden Verbeelding – Wageningse beelden bij hun gebouwen” van het Wageningse Comité Open Monumentendag.  Daarnaast is het natuurlijk in vakliteratuur vermeld. Het werk heeft, kortom, het respect en de documentatie gekregen die het verdient. Dat is wel eens anders en daarom geeft ik deze column de titel “Kijk om je heen”. Want dat is  mijn boodschap: We leven in Wageningen te midden van een massa kunst en andere visuele tekenen in de openbare ruimte maar hebben het er eigenlijk nooit over. De enige die er iets mee doet is Rondleidingen Wageningen in de vorm van een kleine kunstfietstocht. Het wordt tijd om er beter op te letten.

Beelden van Wageningen
De beelden van Wageningen lijken wel bij de omgeving te horen. Ze kunnen beschadigd of heel zijn, goed of slecht gedocumenteerd, verdwijnen en wegblijven of elders opduiken, er kan er zomaar eentje bijkomen; het is en blijft stil om ze heen. Dat heb ik ondervonden toen ik van voorjaar 2010 tot voorjaar 2011 in opdracht van de Gemeente Wageningen alle kunst in de openbare ruimte ging inventariseren. Bovenstaande gegevens over de Spijspotten en nóg massa’s feiten en foto’s  heb ik toen bij elkaar gehaald of zelf geproduceerd, Leo Eppink van Rondleidingen Wageningen heeft hierbij geholpen. Die organisatie, Cultuurinwageningen.nl, Platform Beroepskunstenaars Wageningen en Wageningen Monumentaal waren bij de voorbereidingen betrokken. Wageningen UR toonde interesse en leverde informatie. Het ging om de Wageningse bijdrage aan de website die de Provincie Gelderland in het leven wilde roepen om alle kunst in de openbare ruimte in Gelderland te inventariseren en zichtbaar te maken. Het model hiervoor was de site van de kunst in Nijmegen, nijmegen.nl/kos (Kunst Op Straat). De website beeldenvangelderland.nl is in juni van dit jaar van start gegaan. Het is een enorme klus geweest. Heel mooi dat ie er toch is gekomen, het is een schat aan informatie. Ik hoop dat ie wat gebruiksvriendelijker wordt en hopelijk komt er financiële armslag om correcties en updates uit te blijven voeren, om de rubriek kunstenaarsinformatie alsnog toe te voegen en om een versie voor smartphones te maken. Wageningen komt er op die site heel fraai af met op dit moment 94 vermelde beelden,  al is lang niet al mijn documentatie gebruikt en zijn ruim 90 specifiek Wageningse visuele objecten buiten de criteria gevallen  – materiaal dat staat te springen om een boekje, folder en/of website. Evengoed is de score aan opgenomen objecten hoog voor zo’n kleine gemeente, je ziet dat als je bij andere gemeentes kijkt. In Wageningen hebben duidelijk twee portemonnees, namelijk de gemeente en de universiteit, de aankopen gedaan. En dan zijn er ook nog particuliere bezittingen. Toen ik me inwerkte bemerkte ik de wisselende kwaliteit van de documentatie over al die kunst. Het meeste was redelijk beschreven, hetzij door de eigenaars, hetzij door anderen, maar ik denk dat het veel beter kan en moet.

Schrik en ontdekking
Veel recente veranderingen en verplaatsingen waren niet gedocumenteerd, er zit meer beweging in beeldende kunst in de openbare ruimte dan je denkt. Er zaten ook dieptepunten bij. Ik ga  niet met het vingertje wijzen maar ik noem er een paar om een indruk te geven. Particulier: Het Droomhuis is de documentatie kwijt over het beeld uit Zimbabwe – een moeder met kinderen –  dat in de tuin staat. WUR: Jarenlang heeft niemand geweten van wie de witte stalen kolom was ten noorden van de Campus, voor een gebouw van Unifarm (vroeger de Plantenziektenkundige Dienst). We vonden uit dat het van Margot Zanstra is. En van het beeld  van Vin Phuong , westelijk op de Campus, ontbreekt al jaren het grote bronzen schild. Gemeente: De maker van het tegeltableau op de Jenaplanschool, hoek Nobelweg – Dolderstraat, is onbekend. Bovendien is de helft er afgehakt ten behoeve van een aanbouw. Pantarijn: Een groot baksteenreliëf van Johan van Reede bij de ingang van het oude gebouw is bij de sloop in 2007 vernietigd. Belmonte / Beelden op de Berg: De installatie “Rolling Stone” door Ben Joosten, ter nagedachtenis aan Arboretumdirecteur Onno Wijnands, is verdwenen, de houten balken zijn verrot en uiteindelijk weggegooid, het tekstplaatje en de touwen zijn weg,  de gebruikte natuursteen ligt naamloos in het bos. Kerk: Het houten reliëf boven een zijdeur van de Grote Kerk op de Markt wordt al jaren ontsierd door een bovenmaatse noodverlichting. Wolfswaard: De inscriptie naast de voordeur die op de geschiedenis van dit historische pand duidt, en op de rol als verzetshaard in WO II (het geroofde bevolkingsregister moet daar nog ergens onder de grond zitten), gaat schuil achter een rozenstruik. Tenslotte: Helemaal schrikken was de roof, begin 2011, van het bronzen beeld van Marian Gobius voor de deur van de Hotelschool aan de Marijkeweg, een plastiek ter herinnering aan 50 jaar Maalderij en Bakkerij. Ik had het net voorgedragen voor opname op beeldenvangelderland.nl, maar kon het weer schrappen.

Kijk om je heen
Gelukkig staan hier mooie “ontdekkingen” tijdens mijn inventarisatie tegenover: De tegeltableau’s bij firma Zents achter de Hoogstraat (onlangs nog uitgebreid), de openluchttafel van Sharon Burggraaf op de Eng, het grindmozaïek van Lex van Voorst bij het voormalige postkantoor, de nieuwe gevelstenen door Toon Rijkers aan de Burgtstraat – Vijzelstraat, de muurschildering over de geschiedenis van Wageningen door Leang Leang in de Riemsdijkstraat, de Gedachtebank van Arjanne van der Spek zolang ie er nog staat aan de Costerweg, het conceptuele, dus niet meer zichtbare, huwelijk van drie eiken in het Arboretum door De Groot, Hindriks en Kamphuis, mozaïeken van Wim Mulder en Leo Schatz uit de WUR-gebouwen langs Kortenoord die nu in restauratie zijn en terugkomen in de wijk Nieuw Kortenoord, het monument voor niet uit Indië teruggekeerden aan de Costerweg, en nog meer – ik heb er in april 2011 in de bblthk een presentatie over gegeven, en daarbij suggesties gedaan voor themaroutes. Kortom: De Spijspotten zijn “weg”, er is of gaat nog meer van zijn plaats, maar er zijn nog vele beelden, plaquettes, reliëfs, inscripties en andere visuele kenmerken op te merken en te overdenken. Ze vormen mede het mozaïek van de identiteit van Wageningen en verdienen daarom aandacht. Dus kijk om je heen in 2012!

Laurens van der Zee voor cultuurinwageningen.nl, december 2011

De schil verstikt de vrucht – over de onzichtbaarheid van Wageningen

Ik ging als een vreemde langs Wageningen en een vreemde ben ik gebleven. Ik was en bleef buiten, binnen bleef ver weg. Mijn verslag, hieronder, heb ik genoemd De schil verstikt de vrucht. Daarmee bedoel ik dat een buitenkant soms een binnenkant in het nauw brengt. Terwijl het om die binnenkant gaat. Een schil moet beschermen, niet verstikken. En je moet aan een schil kunnen zien wat er in zit, dat moet geen raadsel zijn. Wat dat betreft is er in Wageningen werk aan de winkel. Dat zou je niet zeggen als je er woont, Wageningen is Wageningen, dat is een duidelijke zaak. Maar hoe denken anderen daarover? Hebben ze wat met die stad? Zien ze haar zitten, letterlijk en figuurlijk? Willen ze er zijn, werken, winkelen, zich ontspannen? Dat zou toch voor veel sectoren van onze stad een voordeel zijn.

Welnu: Er loopt een belangrijke weg door de stad, de N 225, van Arnhem naar Utrecht. Ik ben hem laatst alsof ik een vreemde was per fiets en per auto gegaan, Wageningen in en er weer uit. Dat heb ik ook gedaan vanaf het Lexkesveer en over de Grebbedijk. Dat was niet gezellig, het leek wel of het Wageningen geen fuck kon schelen of ik in de buurt was of niet. Je hebt van die stripverhalen van Lucky Luke, die cowboy die in het Wilde Westen alsmaar boeven vangt. Als ie op zijn trouwe paard zo’n onguur stadje nadert zie je altijd een plaatsnaambord met een gier erop. Meestal zitten er kogelgaten in, of is er geturfd hoeveel mensen daar zijn neergeschoten. Er staan ook altijd heel ongastvrije leuzen op die borden. En toen ik onze stad binnenkwam, kwam spontaan ook zo’n leus bij mij op: “Vreemdeling, als je Wageningen kunt lezen ben je te dichtbij!”. Neem een fietsende toerist of een zwaar bepakte kampeerder, of een miljonair op een heel duur exemplaar, die eens rondkijkt waar ie zijn centen zal investeren; daar komen ze aan, uit Renkum, of uit de Betuwe via het Lexkesveer. Wat gebeurt er onderaan de Wageningse Berg als Wageningen je bestemming is? In een hooghartig zwijgen word je die hele bult opgestuurd en aan de andere kant er weer af, om bij het centrum te komen. Terwijl je, als je Rhenen of Opheusden in je hoofd hebt, door die rode fietsbordjes uiterst hoffelijk onderlangs de berg langs Wageningen wordt geleid, over de Veerweg, over die prachtig vlak liggende Grebbedijk, langs die schitterende uiterwaarden. Dan kun je de kerktorentjes van Wageningen bijna aanraken! Maar, het is duidelijk dat we dan nog steeds liever niet hebben dat je binnenkomt, want de eerste aanduiding van een aardig restaurant of cafeetje, of iets over het interessante van Wageningen, moet nog worden bedacht. En als er al een pijl komt met “tourist information”, dan staat in de eerste plaats het paaltje scheef – de droefheid ten top! – en houden die bordjes ergens in de stad gewoon op.

Waar je onderweg niet omheen kunt zijn de borden met Wageningen, city of life sciences. Ik sta weliswaar achter de universiteit maar ik vind het pedante bordjes. Ze bedoelen de wereld te omarmen maar ze sluiten eigen mensen uit. Liever zag ik Stad van Levenskunst staan maar dat vindt de wetenschap vrees ik niet goed. Want daar zijn ze niet voor. De hoogste tijd dus voor nóg eens een prijsvraag over een Nederlands motto voor Wageningen, maar deze keer svp wel met een flinke prijzenpot want creatievelingen zoals mijn collega’s en ik leven niet van de wind al denken velen van wel. Maar daar hebben we het nu niet over.

Terug nu naar die vreemdeling die Wageningen binnenkomt – dáár zouden we eens een prijsvraag over moeten maken, een opstelwedstrijd “Wageningen door de ogen van de ander”! “Vreemde ogen dwingen”, zeggen ze, nu, laat ze ons maar eens een spiegel voorhouden. Die vreemdeling dus, ontzettend investeergeil of met vreselijk zin in koffie, een hapje eten, een complete keuken of een opleiding, of met een schreeuwende behoefte aan cultuur, of met een zere kies, die nadert dus onze lieve stad en er is niemand die het woord tot hem richt. Vanuit Renkum, heeft ie bij de ingang van de stad voor het stoplicht kunnen mijmeren over de vergankelijkheid der dingen, treffend uitgebeeld door de ruïne van Kirpestein, en als ie dan met z’n auto verder sukkelt is rechts het busstation en links een sombere rij flats en winkels uit de jaren ’60. Dat is de wederopbouwtijd, toen er vooral snel en meestal lelijk moest worden gebouwd. Die vier blokken flats doen mij altijd denken aan nachtportiers die ongewenste klanten weren, ofwel, in dat prachtige Vlaams, “buitenwippers”. Dát zijn het, buitenwippers! Ook hier niets of niemand met een aanmoediging om die buitenwippers te trotseren, en op de tast op zoek te gaan naar iets aardigs.

Kwam je van de andere kant, uit Rhenen, dan heb je eerst heel landelijk langs de rand van het Binnenveld gereden, daarna door die mooie Lawickse Allee, en dan wordt middenin Wageningen je oog gepijnigd door een vervallen garagepand met mos, spinnenwebben en gebarsten ruiten, en met een schreeuwerig spandoek over de verkoop van wijn. Niet even, maar al vele jaren! Eigenlijk een markant pand, Van der Kolk, op een heel mooi punt, geen grove buitenwipper maar in feite een zachte overgang naar het centrum, iets eigens, iets om te behouden zoals wij van Wageningen Monumentaal al jaren roepen. En bijna, bijna, zou je daar ook al onze stadsgracht kunnen zien, die gracht waar wij zo trots op zijn. Maar wij onttrekken hem aan het oog door hem te laten dichtgroeien met struiken, bomen, muurtjes en gebouwen.

Maar vooruit, ik ben wel 62 maar wil desondanks geen zeurpiet zijn, ik stop met klagen: Die vreemdeling vat dus moed en rijdt het centrum in. Zo ook de reiziger die over de Grebbedijk vanuit Rhenen is gekomen, twee leuke jachthavens heeft gemist wegens een gebrek aan borden en een teveel aan parkeerverboden, en bij Grebbedijk 6 even heel erg is geschrokken van de vergankelijkheid der dingen – notabene een Rijksmonument – en van de kennelijke onverschilligheid der autoriteiten. Afijn, ondanks dit alles rijden ze Wageningen binnen en parkeren hun auto of fiets. Dan is mij werkelijk wáár gebeurd dat een stel mij op een parkeerplaats vroeg “Meneer, kunt u ons zeggen waar hier het centrum is?”. Vervolgens is mij al even wáár overkomen dat ik bij het postkantoor, aan het Plantsoen, stond, let wel, en dat een heel groepje mij getergd vroeg waar toch die schouwburg Junushoff was. Bij het postkantoor, vijftien meter van het theater!

Hoe anoniem Junushoff er uitziet vind ik een van de ergste blijken van zelfgenoegzaamheid in de hele stad. Junushoff – dat je alleen kunt bereiken als je die plek toevallig kent – is een schoolvoorbeeld van een door zijn schil verstikte vrucht. Ooit hebben de projectontwikkelaar en de architect met rode konen een zogenaamde “commerciële schil” om deze cultuurtempel getekend. Maar de droeve werkelijkheid is dat het hele theater er onzichtbaar door is geworden, het wordt er door verborgen en gesmoord. En de ergste werkelijkheid vind ik, dat dit theater net doet of er niets aan de hand is. Huizenhoge wanden hebben ze aan de ene kant, die zich strak tegen de hemel aftekenen, en een reuzenglasgevel boven het restaurant aan de andere kant, maar ze doen er niets mee. Zo stonden in de warenhuizen in Oost-Europa vroeger de verkoopsters als zoutzakken bij hun waar. Het maakte immers niet uit, de staat betaalt…

Wel, het is misschien hard wat ik gezegd heb maar hopelijk ook een beetje leuk en interessant. Want ik meen het natuurlijk goed met deze plaats, daaróm juist. Wat ik over en ten behoeve van dit theater heb geroepen geldt ook voor veel ander moois dat onze stad te bieden heeft. Dus: Laat vreemde ogen maar eens dwingen, laten we zonder vooringenomenheid luisteren, en laten we ervoor zorgen dat die vrucht die Wageningen is, gevonden en genoten kan worden door iedereen van goede wil.

(Deze tekst werd op 6 oktober in het Cultureel Café gebracht als een gesproken column.)

Laurens van der Zee (www.laurensvanderzee.nl) is niet-westers socioloog, oud-UNESCO voorlichter, dichter en muzikant, onder meer in de Wageningse folkgroep Folkcorn (1973). Hij is bestuurslid van Wageningen Monumentaal, vereniging voor stadsschoon, en van het Platform Beroepskunstenaars Wageningen.

Kunst en mutt

Vrouwelijk ongenoegen zindert door je huis, een draadloos modem is er niets bij, de vuvuzela een babyboertje. Je kunt er, kortom, niet omheen. Zo is het en zo was het, tenminste als je mijn vader moest geloven want volgens hem stond het al in de Bijbel: “Het is beter op de hoek van een dak te wonen dan in huis bij een kijvende vrouw”. Wij dachten daar het onze van, hij had er een handje van de Bijbel luchtig te bewerken. Had hij immers niet ons moeder versierd met de zogenaamd bijbelse spreuk “Hoe kan één alleen warm worden”? Zij kon zich die passage zo snel niet herinneren maar het maakte niet uit, ze was toch al van plan op alles ja te zeggen. En daar kwamen vier kindertjes van, zeg maar vijf want ik telde voor twee. De anderen vonden dat van zichzelf kennelijk ook want het was vroeger bij ons een drukte van belang, mijn moeder liep er dikwijls van te zuchten. Vooral – en het spijt me dit te moeten zeggen – omdat we over het lulligste huishoudelijke taakje nog ruzie maakten. En nu komt het: Ik was de enige die zich van haar teleurstelling wat aantrok. Uit de verhalen die mijn ouders over onze jeugd vertelden zegt er één genoeg: Als kleuter was ik zó gevoelig voor mijn moeders stemmingen dat ik, wanneer zij deed of ze moest huilen, prompt in tranen uitbarstte. Het is nu zestig jaar later, ik heb een flink maar onbekend deel van mijn leven gehad – al voelt het soms of ik nog in de aanloop zit. Als ik zoek naar mijn allerdiepste drijfveer om dingen te doen of te laten, in mijn spelen, liefhebben, leren en werken, dan was onbewust misschien mijn grootste zorg de vraag: “Is mammie boos?”. Dat is schrikken. Hoogstens kan ik, ‘als mijn onbevreesd erkennen mij verwijst naar de verdorden’ (J.C. Bloem), aanvoeren dat jezelf kennen stap één is naar je beteren. Nog een voorbeeld: Met de gestoorde poes van de buren – een aandoenlijk diertje dat in een eigen wereld leeft – kreeg ik eindelijk contact door haar ’s morgens aan mijn keukendeur wat kaas te geven. Plots mag ik haar niets meer geven omdat de studentenbaasjes aan een allergietest begonnen zijn. Haar gepiep aan mijn deur snijdt nu door mijn ziel. Als zij in de buurt is blijf ik weg uit de keuken, de daaruit voortvloeiende ontregeling van mijn huishouden ten spijt. U ziet: Voor moed moet je niet bij mij zijn, ik ben van het straatje om. Vergezichten, gesprekken, de lach en de traan kom je daar tegen maar het feit blijft: ik ben een straatje omgegaan. Diplomaat ben ik dus terecht niet geworden, ik begin al met inleveren als de onderhandeling nog moet komen. Maar zelfs voor kunstenaar ben ik misschien niet in de wieg gelegd want al scheppend kijk ik over mijn schouder, heb daar eens dit over gedicht: Ik schrijf over niets bijzonders / de staat zal niet steigeren / mijn moeder zal niet blozen / mijn vader, had hij tijd van leven gehad / was dit onderwerp niet uit de weg gegaan / mijn broers, mijn zuster / zouden geen aanleiding zien voor een topberaad, / er is, kortom, niets aan de hand […]. Nu is het ook weer niet zo dat ik nooit eens raar doe, als dichter schrijf en roep ik af en eens iets geks, en ik sta zelfs vooraan in een tamelijk aparte band waarin ik met een speelgoedzaagje een blok hout te lijf ga, of rondloop met een handvat zonder koffer. Maar dat komt voornamelijk doordat de andere jongens nog grotere angsthazen zijn dan ik. En mensen, het is zo veilig als wat! Na afloop gaat het loketje met “kunst” erop dicht en gaan we gewoon weer naar huis. Terwijl kunst in duizendvoud de straat op moet om de mensen uit hun verstarring te helpen.

Nee, dan Marcel Duchamp, die in 1913 de gevestigde kunsten schokte met een fietswiel en in 1917 voor een expositie een urinoir inzond, gesigneerd met R. Mutt. En neem het handjevol Hollandse Dadaïsten plus kornuiten uit het buitenland, die begin 1923 de burgerij shockeerden met hun krankzinnige optredens; de woede der recensenten deed het zetsel smelten. Hoogstwaarschijnlijk was ook ik geschokt geweest, net zoals ik in ’49 met de massa mee het verlies van “Ons Indië” zou hebben betreurd – ik vind het nóg wel eens jammer, eerlijk gezegd, ik ben nu eenmaal een verzamelaar. Maar nu zijn ze mijn helden, die Dadaïsten en Surrealisten, ik lees over ze met vreugde, bewondering en ontroering omdat zij, alles trotserend, de weg voor ons hebben vrijgemaakt, zoals andere helden dat in andere tijden deden. Want hoe beklemmend is niet de norm en dus ook de norm in ons hoofd? We vinden toch allemaal de Eiffeltoren mooi en wie eraan komt een barbaar? Luister dan eens naar Gabrielle Buffet-Picabia, kringgenote van Picabia, Duchamp, Apollinaire, Braque, Man Ray en Satie, tijdgenote van Citroen, Van Doesbug, Hülsenbeck, Tzara, Schwitters en vele anderen uit die moedige scene aan het begin van de twintigste eeuw. In februari 1977 bezochten K. Schippers, Betty van Garrel en Philip Mechanicus haar in Parijs voor een artikel in hun tijdschrift Hollands Diep, zij was toen 96. Ze zei: ‘Weet u, er zijn van die dingen waar u zich geen rekenschap van geeft, omdat u in dit nieuwe leven bent gekomen toen het al georganiseerd was. Stelt u zich eens voor: de Eiffeltoren was een schandaal, een groot schandaal. Ik heb schilders gekend die zich een eed hadden gezworen om hem niet te zien. Ze draaiden zich om, een dergelijke gruwel…Het was een belediging voor de hele Franse cultuur.“ (In: K. Schippers “De bruid van Marcel Duchamp”, Querido, Amsterdam – Antwerpen 2010).

Van het beetje dat ik weet van echte groten springen twee dingen voor mij eruit. 1: Ze gingen hun gang. 2: Ze leefden in een ondersteunende gemeenschap. Niet de staat, het dorp of de familie, maar een kring van vrienden en talenten, een wereld waarin ze konden groeien, zich uiten en zich voeden, ook als ze werkten in afzondering.

Heb ik dat, ben ik dat? Zijn wij een voedende kring voor elkaar? Gaan wij eigenlijk wel genoeg onze gang? Dienen wij de Muze wel met voldoende moed?

Laurens van der Zee voor cultuurinwageningen.nl, juli 2010.

Speculatie staete, de Wageningse sensatie

Met een ladder, een onschuldig gezicht en een omweg bewogen mijn vriendin en ik ons over het ijs van de lange winter. Het was koud, nacht en Wageningen, het moet zo’n twee maanden terug zijn geweest. We hadden ingestudeerd wat we zouden zeggen als de politie langszij kwam en vroeg ”Wat zijn wij met die ladder, dat onschuldige gezicht en die omweg aan het doen, zo midden in de nacht in deze fraaie stad? “. We wisten dat we onze ingestudeerde smoes geen seconde overeind konden houden. Daarvoor zijn wij te gewoon. Wij doen ons ding – toegegeven, dat zijn er meer dan één – en proberen met zo weinig mogelijk complicaties zoveel mogelijk geluk rond te strooien. Maar gehaaid of brutaal kun je ons niet noemen. Daarom gingen wij peentjes zwetend door de nacht. Want wij gingen iets onreglementairs doen, iets wat waarschijnlijk niet mocht. Iets, waar vast wel een of twee meneren boos over zouden worden. Immers, behalve die ladder droegen wij een vuilniszak. En in die vuilniszak zat een Aanklacht. Het was een naambord dat wij zelf hadden bedacht en geschilderd. Bij de ruïne van Kirpestein hielden wij halt. Al jaren vervuilt de ruïne van Kirpestein de oostelijke entree van Wageningen. En de westelijke vanuit de Churchillweg er nog bij. Bijna iedereen die in de “Estafette van Wageningen” in de krant komt, noemt Kirpestein de lelijkste plek. Puin, onkruid, scheve hekken en een bouwval die puur uit berekening overeind wordt gehouden, wekken al jaren de indruk dat wie Wageningen binnenkomt alle hoop moet laten varen. Daar zijn Anneke en ik het niet mee eens want wij vinden Wageningen minstens zo goed als alle andere plaatsen en eigenlijk nog veel beter, als je in de juiste circuits zit. En geluksvogels die we zijn, wonen we ook nog es zo leuk dat je wel gek bent om te vertrekken. Trouwens, muzikaal en dichterlijk bekeken kunnen we dat Wageningen natuurlijk ook niet aandoen. Vandaar dat wij nu uit beschaafde woede een echte Actie gingen plegen. Anneke hield de ladder vast en ik klom met ons naambord naar boven, hamer en spijkers als een zeerover tussen de tanden. In het bord hadden wij thuis al gaatjes geboord zodat we snel klaar zouden zijn en onmiddellijk de Plaats Delict konden verlaten. De voegen die ik onopvallend langsfietsend als zacht had ingeschat, bleken van vooroorlogse degelijkheid, het leek wel beton. Met al mijn kracht heb ik dus in die nacht, in die kou, met die hamer moeten beuken om ons bord te doen beklijven. Het is een mooie vlammende aanklacht geworden, een die in zijn onverbloemdheid, gemengd met dodelijke ironie, de schuldigen het schaamrood op de kaken zal jagen. Haast u, lees en huiver: SPECULAETIE STAETE is voortaan de naam van die puist. Afijn, met kloppend hart naar huis, wachten bij de telefoon op reacties van vrienden. Ze zouden direct zien dat wij daar achter zaten. De verschijning van deze aanklacht zou door Wageningen gaan gonzen, in de media, zelfs in de politiek, en de vraag wie achter deze stunt zit zou het gesprek van de dag zijn. Wij niks zeggen natuurlijk. We hebben gewoon onze burgerplicht gedaan. Het ging ons niet om de eer, wij zijn gewoon…, afijn zie boven. Nou ja, enkele weken gewacht. Mail gecheckt en dubbel gecheckt. Niets. Alle kranten gelezen. Niets. Paar keer langs de Churchillweg gelopen. Rust. Ons begeven tussen de boodschappende menigte bij Albert Heijn, de uitbuikende verlaters van de nieuwe Indonesiër, zelfs op de hoek hondenbrokken gekocht al lust ik ze niet. Ja hoor, het hangt er wel degelijk protest te wezen, je kunt er gewoon niet omheen. Vinden wij. Zeg, in wat voor een stad leven we eigenlijk?

– Laurens van der Zee

Recept voor stadsgat gevuld met kunst op een bedje van liefdewerk

Zet “te koop” bij een bank en verkoop hem niet. Breek alles er uit tot de vloertegels toe. Sloop het water er uit, de warmte en de stroom. Sjouw massa’s grint, cement en zand naar binnen om van voor af aan te beginnen. Doe dat niet. Laat de ruïne leeg staan en verlies rente op rente. Vraag misschien wel teveel. Vraag zeker te veel. Vraag ook voor verhuur te veel in deze tijd. Geef iedereen de schuld van dit gat in de straat. Ga met collega-vastgoedbazen met de rug naar de stad en de armen over elkaar je gelijk staan halen, maanden, jaren. Er komen steeds meer gaten in de stad. Want de eigenaars willen geld zien.

Luister naar een dynamische krullenbol van begin veertig. Idiote broek maar hij weet wat hij wil. Hij wil jouw bank. Voor vrijwel niks nog wel! Onze mooie, lege bank! Gepokt en gemazeld maak je een contract, een contract met maren. Als de bank om 23.41 uur verkocht wordt, moet hij er 23.51 uur uit zijn met z’n kunst. Geen probleem, zegt krullenbol. Contract getekend. Zowaar borgsom op tijd betaald. Veertien kunstenaars of beter gezegd de bestuursleden van die veertien kunstenaars, krullenbol voorop, sjouwen veertien ton bouwmateriaal en tien gepantserde deuren het pand uit, de tuin in, de kelder in. Mollen minstens één stofzuiger op die pokdalige vloer. Boorhameren zich een hernia in de strijd met  plafondbeton, waar spots aan latten komen. Krullenbol en een serieuze vriend lassen een tafel van tien meter. Strak! Hangen er closetpotachtige lampen boven. Koel! Kunst er in, duizend mailtjes er uit. Opening vol, iedereen er bij, iedereen blij. Dikke 8 van de kranten. Dank je wel ondernemers-die-toch-naar –kunstenaars-geluisterd-hebben! Hulde  krullenbol-voorzitter! En dank bij voorbaat, let wel bij voorbaat, gemeente Wageningen en ware ondernemers, voor het in de toekomst wéér naar ons luisteren. In 2010 en verder. En voor nu: “Stadsgat met kunst op een bedje van liefdewerk” ofwel de expositie “Anders Bekeken” is nog elk weekend te genieten tot 15 februari, aan Bergstraat 24 in Wageningen. Inlichtingen: www.beroepskunstenaars.nl.

Laurens van der Zee is dichter en muzikant,  en bestuurslid van het thuisloze Platform Beroepskunstenaars Wageningen. Als columnist schrijft hij op persoonlijke titel.

SLUIT
SLUIT