Cultureel Centrum ’t Venster failliet

Cultureel Centrum ’t Venster failliet

Cultureel Centrum 't Venster faillietCultureel Centrum ’t Venster is failliet. Alle medewerkers zijn dinsdagmiddag geïnformeerd over het aangevraagde faillissement. De gevolgen van het faillissement voor Filmhuis Movie W zijn nog onduidelijk.

De reactie van B&W op het faillissement van ‘t Venster:

’t Venster verzorgt al vele jaren de kunst- en cultuureducatie in Wageningen. We betreuren het dat ’t Venster het faillissement heeft moeten aanvragen. We vinden dit bijzonder vervelend voor de cursisten en voor de leerlingen van de basisscholen waar ’t Venster cultuureducatie verzorgt. Dit geldt natuurlijk ook voor de medewerkers die zich met hart en ziel voor ’t Venster hebben ingezet.

Er is voor ons als gemeente een intensieve periode van samenwerking met ’t Venster aan voorafgegaan. In december 2015 is met een reddingsplan gebouwd aan het voortbestaan van ’t Venster. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat het reddingsplan toereikend zou moeten zijn voor het voortbestaan van ’t Venster. We zijn enorm geschrokken, toen we onlangs op de hoogte werden gebracht van de ernst van de financiële situatie van het ’t Venster. Dit beeld komt niet overeen met de prognosecijfers die ‘t Venster afgelopen najaar aan ons heeft verstrekt.

De komende maanden gaan we in overleg met de basisscholen bekijken hoe we cultuureducatie in het nieuwe seizoen kunnen aanbieden. Op dit moment wordt het gebouw van ’t Venster ook gebruikt door basisschool De Zwaneridder en Movie W. We zullen de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Voor de oorzaken van het faillissement van ’t Venster verwijzen wij u naar het bestuur van ’t Venster. Een onafhankelijke curator doet onderzoek naar het faillissement. Wij wachten de resultaten van dit onderzoek af.

SLUIT
CLOSE