Eppo Doeve terug van weggeweest

Eppo Doeve terug van weggeweest

Eppo Doeve terug van weggeweestZondag jl. opende in museum De Casteelse Poort onder grote belangstelling de expositie Eppo Doeve – Terug in Wageningen. Genodigden en belangstellenden luisterden naar korte inleidingen over het werk van Doeve door Jop Euwijk, conservator en Frans Leidelmeijer, kunstkenner en oud-medewerker van Tussen Kunst & Kitsch. De tentoonstelling in het Wageningse museum kwam tot stand in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en afficheontwerper en -verzamelaar Gielijn Escher.
Eppo Doeve (1907-1981) was een van de bekendste en meest geliefde Nederlandse tekenaars. Zijn nagelaten werk bestaat uit een haast eindeloze reeks affiches, boekomslagen, illustraties in romans en dichtbundels, vignetten, politieke en journalistieke tekeningen, bankbiljetten, spotprenten, advertenties en illustraties bij reisverslagen. Hij werkte voor het reclameblad Meer Baet, voor de Groene Amsterdammer, de Haagsche Post, Vrij Nederland en vele jaren voor Elseviers Weekblad en voor de AVRO-bode.
Doeve begon zijn carrière in Wageningen, waar hij vanwege een toekomst als theeplanter in 1927 vanuit Bandung naar toe kwam om koloniale landbouw te studeren. Doeves tekentalent bleek al snel toen hij achttien illustraties maakte voor de corpsalmanak van studentenvereniging Ceres, die ook terechtkwam in andere studentensteden en zo bijdroeg aan Doeves vroege nationale faam. De tentoonstelling laat werken zien uit Doeves omvangrijke oeuvre, met speciale aandacht voor werken gerelateerd aan Wageningen. Ook nooit eerder getoonde werken uit particulier bezit zijn in de tentoonstelling te zien. Te zien t/m 20 oktober. Meer info: www.casteelsepoort.nl

SLUIT
SLUIT