Gedroomd Wageningen

Een spoorlijn langs Wageningen? Een kolossale woonwijk in de drassige uiterwaarden? Of een luxueus appartementencomplex op grond waar ooit garage Kirpestein stond? Grootse projecten die ooit bedacht zijn, maar niet (of nog niet) gerealiseerd. Zij vormen het onderwerp van een minitentoonstelling in museum De Casteelse Poort met schatten uit het Wagenings Gemeentearchief.

Tussen droom en daad
Oktober is de Maand van de Geschiedenis. Hij staat geheel in het teken van het thema ‘Tussen droom en daad’. In museum De Casteelse Poort is daarom een kleine tijdelijke expositie ingericht met historisch materiaal uit het Wageningse archief. Mooie oude kaarten, maquettes en oude foto’s laten zien dat wat ooit als te bouwen droom begon niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Soms is dat achteraf een geluk, denk aan het verworpen Uiterwaardenplan uit 1968, soms ook zeker een gemis.

Spoorlijn
Zo is het bijvoorbeeld nog altijd jammer dat een studentenstad als Wageningen geen rechtstreekse spoorverbinding heeft. Bij de aanleg van het landelijke spoorwegennet midden 19e eeuw heeft de stad achter het net gevist. In het eerste ontwerp – afgebeeld op een originele kaart uit 1845 – is Wageningen wel degelijk opgenomen. Helaas is dit oorspronkelijke traject vervallen. Ede ging er wel met de hoofdprijs vandoor en aansluiting op het spoor gaf dat dorp een enorme stimulans.

Nooit gerealiseerde dromen
Van de nooit gerealiseerde dromen resten ons mooie historische kaarten, maquettes en (bouw)plannen. Deze en andere stukken zijn na de herbouw van het Wageningse stadhuis (medio 2016) weer in te zien op de studiezaal van het Gemeentearchief. De mini-expositie is te zien t/m 1 november in museum De Casteelse Poort, Bowlespark 1a. Het museum is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 11.00-17.00 uur, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.

SLUIT
SLUIT