Leesgroep Latijn: een tijdsbeeld in brieven van Cicero en Plinius

5 middagen, start: donderdag 24 oktober, van 13.30 tot 15.45 uur
Docent: drs. Pablo Stam
Lokatie: De Bevrijdingskerk
Samenvatting: Gewerkt wordt met het boek C.A.M. Hupperts & E. Jans, Een tijdsbeeld in brieven: brieven van Cicero en Plinius ,Uitgeverij Eisma, ISBN 9789087717629. Prijs € 7,50. Dit boek bevat de voor het eindexamen 2015 VWO Latijn voorgeschreven Latijnse en vertaalde teksten, en voorts vertaalhulp, inleidingen, toelichtingen en functionele illustraties in kleur. De samenkomsten bestaan steeds uit twee lesuren, onderbroken door een korte pauze. Het eerste lesuur wordt steeds besteed aan de lectuur van de Latijnse teksten, het tweede uur biedt een daarbij aansluitende cultuur-historische verdieping. Het boek waaruit gewerkt wordt biedt een uiteen-lopende collectie brieven van Cicero en Plinius, waarin de persoonlijke opvattingen en gevoelens van deze auteurs ten aanzien van hun naaste familie, de politieke situatie en maatschappelijke gebeurtenissen naar voren komen. Speciaal voor nieuwe cursisten: omdat de diverse brieven op zichzelf staande documenten zijn is er geen noodzaak eerdere lectuur te hebben bijgewoond en kan men gewoon “instappen”.
Kosten: €100 plus aanschaf boek
Opgeven bij: https://www.volksuniversiteitwageningen.nl/cultuur-en-filosofie/antieke-cultuur/leesgroep-latijn-een-tijdsbeeld-brieven-van-cicero-en-plinius

SLUIT
SLUIT