Meertaligheid en taalontwikkeling bij kinderen

U praat een andere taal dan uw partner of u en uw partner praten een andere taal dan Nederlands. U wilt graag dat uw kind uw taal of talen leert en natuurlijk ook Nederlands.
In deze twee bijeenkomsten, waarin de aanwezigheid van zowel de vader als de moeder sterk wordt aanbevolen, leert u wat u in dergelijke situaties zelf kunt doen. In de eerste bijeenkomst worden filmpjes getoond met situaties die ook bij u kunnen voorkomen. In de tweede bijeenkomst worden de vragen en problemen die zijn ervaren bij het toepassen van de adviezen uit de eerste bijeenkomst besproken.

dag en tijd: 2 vrijdagavonden, 19.00-21.30 uur
locatie: Bevrijdingskerk, Wageningen
kosten: € 37,70
Opgave: www.volksuniversiteitwageningen.nl

SLUIT
SLUIT