Molenmarkt

Elke 2e zaterdag van september een gevarieerd gratis evenement voor jong en oud bij windkorenmolen ‘De Vlijt’ met muziek, podiumoptredens, kindermarkt, tieneraktiviteiten, streekprodukten, presentaties wereldwijd.

In 2003 werd op een uitbundige manier de succesvolle 25e Molenmarkt gevierd, kompleet met ereboog aan het begin van de Harnjesweg. Tevens was dit ook de laatste in zijn opzet tot dan toe. De VVV zag vanaf toen af van medewerking en als gevolg daarvan ook de buurtvrijwilligers na jarenlang trouwe hulp.
De 26e markt werd op het laatste nippertje gered na inzet van een aantal buurtbewoners, die het niet konden aanzien geen Molenmarkt meer in hun wijk te hebben. Een nieuwe molenmarktcommissie stond op en het jaar erna werd de Stichting Molenmarkt Wageningen opgericht. Door de inzet van buurtbewoners, welzijnsinstelling Welvada, hulp van de Gemeente Wageningen, financiële hulp van de sponsoren en alle vrijwilligers is de Molenmarkt in de toekomst voorlopig veiliggesteld.

Meer informatie: http://www.molenmarktwageningen.nl/