Na de inventarisatie

In april /mei heb ik een inventarisatie gehouden in het culturele veld van Wageningen om de vraag naar ruimte in kaart te brengen. Hieronder de uitkomst van de inventarisatie.
De inventarisatie geeft mij de mogelijkheid om veel gerichter en actiever te gaan zoeken naar ruimten. Maar ja, de spoeling is natuurlijk dun. Verder zijn er ook problemen met accommodatie naar boven gekomen die ik aankaart bij de gemeente en de verwerking ervan blijf volgen. Houd mij dan ook als organisatie hiervan op de hoogte!

Gelukkig is er voor de grote groep kunstenaars nu uitkomst gevonden in het Ritzemaboshuis. De WUR heeft meegedacht in een Wageningse problematiek en benaderde mij hoe de groep ruimtezoekende kunstenaars er zo’n beetje uitzag . Ook hoe en door wie zij leegstaande panden eventueel konden laten beheren was een gerichte vraag. Als cultuurmakelaar heb ik hen in contact gebracht met het SLAK (beheerd panden en verhuurt deze specifiek aan kunstenaars). Hieruit volgde een constructieve samenwerking en dat heeft ertoe geleid dat het Ritzemaboshuis beheerd gaat worden door het SLAK. Daarmee zijn de Muiterij en nog meer kunstenaars weer onder dak voor een bepaald periode.
De contacten met de WUR zijn naar mijn idee een grote kans voor veel creatieve professionals. Niet alleen omdat er natuurlijk meer panden vrijkomen, maar vooral kunnen de creatieve professionals zich aan de WUR te laten ZIEN. En presenteren datgene wat zij te bieden hebben. Wat te denken aan de vraag van de studenten naar culturele activiteiten? De creatieve professionals kunnen aanbieden en coachen. Zoals zij wellicht ook voor gasten van de WUR het nodige te bieden hebben! Niet alleen ligt hier een kans voor de creatievelingen, maar ook zeker een kans voor de WUR zelf!

Toch blijft ruimte voor cultuur een probleem. Een probleem waar op korte termijn ook zeker geen directe oplossing voor is. De gemeente moet bezuinigen, dus actief geld inzetten voor structurele oplossingen is geen optie. De oplossing zal toch gevonden moeten worden in samenwerking en bundeling van activiteiten. Zo zouden theatergezelschappen toch eens moeten gaan overleggen of ze de oefenavonden niet gezamenlijk kunnen houden. Wellicht kan dat in een school samen gebeuren en kan de huur gedeeld worden? Zomaar een voorbeeld! Maar dan zal iedereen hier ook de noodzaak van in moeten gaan zien lijkt me. Afijn, het blijft spannend hoe de markt van ruimten zich verder gaat ontwikkelen. Ik blijf het volgen en in ieder geval staat bij mij in het vaandel dat cultuur niet zonder letterlijke ruimte kan!

————————————————————————————————————————————-

Verslag inventarisatie accommodatie (door cultuurmakelaar)

Inleiding
Aanleiding tot het inventariseren binnen de markt van culturele organisaties en bedrijven is de roep om ruimte (letterlijk) voor cultuur. In de culturele markt zijn er ontwikkelingen die de ruimte voor culturele organisaties en bedrijven bedreigen. Deze bedreigingen zijn:
– opzegging van de huurmogelijkheid bij de Mouterij (= broedplaats kunst/cultuur)
– sloop van de panden van het Pantarijn (en nieuwbouw van deze school)
– aankomende huuropzegging van ‘de Westerhofschool’ (= broedplaats kunst en cultuur)
Daarnaast komen tijdelijke locaties te vervallen nu de stadsvernieuwing en inbreidingsplannen gerealiseerd gaan worden.
Om heel concreet in kaart te brengen wat de vraag is in de markt naar ruimten voor culturele organisaties en bedrijfjes is er een inventarisatie gehouden. Doel is om een zo nauwkeurig mogelijk inzicht te verkrijgen in de problematiek.

werkwijze
Er is een vragenlijst opgesteld door de cultuurmakelaar in samenspraak met een lid van de accommodatiegroep en de beleidsmedewerker cultuur. Deze vragenlijst is op verschillende wijzen verspreid:
� verstuurd naar 60 culturele organisaties, waaronder ook o.a. het platform voor Kunstenaars
� via de mail verstuurd naar culturele organisaties
� via de website van de organisatie Cultuur in Wageningen gepromoot, met de mogelijkheid tot downloaden van de vragenlijst
� op de gemeentepagina van de Stad Wageningen gepromoot met een link naar de website van Cultuur in Wageningen.
Hiermee zou iedere culturele organisatie in principe de vragenlijst ontvangen kunnen hebben. Omdat veel culturele organisaties met wisselende vrijwilligers te maken hebben en niet alle kunstenaars georganiseerd zijn, kan het zijn dat niet iedere organisatie per definitie op de hoogte is geweest van het bestaan van de inventarisatielijst. De grootste groep zal echter bereikt zijn en hiermee kan de uitkomst van de inventarisatie een re�el beeld geven.

Uitkomst
Van de 60 verstuurde vragenlijsten zijn er 37 teruggestuurd. Uit het aantal ontvangen lijsten wordt duidelijk dat er 14 organisaties echt op zoek zijn naar ruimte, 5 organisaties de vraag zien ontstaan op langere termijn, 18 organisaties voorzien zijn van ruimte.
Amateursorganisaties zijn voornamelijk op zoek naar betaalbare oefenruimten. De huur die gevraagd wordt door scholen is veelal te hoog. De ruimten hoeven niet fantastisch geoutilleerd te zijn: een ruimte ter grootte van een klaslokaal, een toilet en de mogelijkheid tot het zetten van koffie en thee is voldoende. Een aantal organisaties hebben ook aangrenzende ruimte nodig om dingen op te slaan in de vorm van een kast. Met name de toneelgroepen hebben behoefte aan een gezamenlijke opslag- en werkruimte voor kleding en decors.
Kunstenaars en creatieve bedrijfjes zijn voornamelijk op zoek naar ruimten ter grootte van 50m2, liefst met meerdere kunstenaars bij elkaar. Zij willen graag huren van de Stichting SLAK. Deze stichting beheert tijdelijk leegstaande objecten en verhuurt deze aan kunstenaars. Ook een combinatie met tijdelijke bewoning is mogelijk. Bij deze creatieve organisaties is dan ook de oproep naar de gemeente om tijdelijke leegstand op te lossen met de Stichting SLAK.

Conclusie
Aangezien ongeveer de helft van de organisaties met een ruimtevraag zit, kan geconcludeerd worden dat er een actieve vraag is naar ruimte voor kunst en cultuur.

Verdere opmerkingen
– Sluitingstijd was in mei. Vragenlijsten die later binnengekomen zijn, zijn echter verwerkt ( tot binnenkomst 15 juni)
– De ingevulde vragenlijsten zijn gearchiveerd door de cultuurmakelaar.

Monique Lenselink

SLUIT
SLUIT