Nieuw Cultuurbeleid

Cultuurbijeenkomst 8 januari 2013

De gemeente gaat in het voorjaar van 2013 aan de slag om te komen tot een nieuw cultuurbeleid. In het kader hiervan was er op dinsdag 8 januari een bijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst zijn in een presentatie de uitgangspunten van het nieuwe cultuurbeleid toegelicht. Wethouder van Cultuur, Lex Hoefsloot, heeft de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid verteld en ook de concept visie. Zie hiervoor bijgaande presentatie. De doelstellingen zijn tijdens de avond tekstueel behandeld. Suggesties voor een betere formuliering kunt u nog tot en met vrijdag 11 januari 2013 inzenden via cultuur@wageningen.nl. Bij voorbaat hartelijk dank! Procedure Bij het maken van het nieuwe cultuurbeleid mag iedereen advies geven over wat u belangrijk vindt en minder belangrijk. De gemeenteraad maakt uiteindelijk de afweging en stelt het nieuwe beleid vast. Naar verwachting gebeurt dit nog voor de zomer. Meer informatie: http://www.wageningen.nl/Ontdek_Wageningen/Kunst_en_cultuur/Nieuw_Cultuurbeleid

SLUIT
SLUIT