Restauratie kasteel- en stadsmuur in het Torckpark

Vanaf 16 maart begint de restauratie van de monumentale kasteel- en stadsmuur. De werkzaamheden duren 8 weken en zijn voor 4 mei 2015 afgerond.

Kasteeltoren stadsmuur

Als eerste wordt de kasteelmuur in het Torckpark aangepakt. Daarvoor worden bouwhekken langs de genoemde muurdelen in de heemkundetuin geplaatst. De doorgangen bij de Casteelse gang, bij het Museum en Torckpark blijven vrij.
Daarna schuiven de bouwhekken door naar de kant van de stadsmuur richting de Molenstraat. Als bouwplaats voor de restauratiewerkzaamheden gebruikt men de parkeerplaats naast het museum. Daar staat dan een bouwkeet en een dixie-toilet.

Aanleiding voor de restauratie

De hoge kasteelmuur met het daarvoor gelegen lage muurwerk van de kasteeltoren en een van de toegangstorens nabij de Casteelse gang, zijn door het gebruik in verval geraakt of door vandalisme beschadigd. Beide muren zijn aan herstel toe.
De met zogenaamde kloostermoppen (grote formaten bakstenen die uit de late-Middeleeuwen dateren) gemetselde muren zijn gevoegd met een mortel waarvan een groot deel bestaat uit kalk als bindmiddel. Behalve gedeeltelijk uitgespoelde voegen worden ook latere cementvoegen uitgehakt en opnieuw gevoegd met een elastischere kalkzandspecie. Gebroken stenen worden vervangen door nieuwe.
De stadsmuur die ligt in het verlengde van de Molenstraat heeft halverwege een halfronde, uitgebouwde toren. Ook hier worden ontbrekende stenen aangevuld, graffiti verwijderd en voorkomende scheuren hersteld waarbij roestvrij stalen stangen tussen de voegen worden aangebracht voor de stevigheid van het muurwerk.

Een verandering die het meest zal opvallen is bij die stukken stadsmuur waarvan het lijkt dat de beëindiging is afgebrokkeld (zie foto). Hier wordt namelijk het einde van de muur recht gemaakt om het beklimmen tegen te gaan. Hiermee wordt hopelijk een einde gemaakt aan langdurige overlast.

SLUIT
SLUIT