Science Café Wageningen @ Café Loburg

Science Café Wageningen @ Café Loburg

Science Café Wageningen @ Café LoburgLocation: Café Loburg
Date: Thursday May 31
– 19:45 Music by Troobagroove
– 20:15 Science Café starts
– Entrance is free!

EN
Our healthcare is evolving and new technologies are emerging rapidly. For example online consultations, automatic surveillance for elderly with dementia or maybe even health-care robots. This might make care better, easier and probably cheaper. But at the same time medical technological developments have always also spurred ethical questions: should we allow everything which is (technologically) possible? However, it is questionable whether it is always helpful to speak in terms of being ‘for’ or ‘against’ a specific technology. In this Science Cafe ethical concerns will be discussed regarding medical technologies with a special focus on vaccination. Our first speaker Dr. Alistair Niemeijer will focus on the ethics of medical and health technologies, whereby it will be argued that health (or lack thereof) in relation to technology should be conceived of as something that is undergone, rather than something which can be chosen. The limitations of (freedom of) choice is also an issue in the talk by Prof Marcel Verweij. More and more parents are hesitant towards vaccination, and this is undermining public health. How to evaluate this from an ethical perspective?

Dr. Alistair Niemeijer is assistant professor in care ethics at the University of Humanistic Studies and post doc researcher at the Department of Social Medicine of VU University Medical Center. His PhD focused on the ethical aspects of surveillance technology in long term care. He is currently project leader of the ZonMW researchproject “Fostering new normative expressions of human dignity for people with multiple health problems in Utrecht” which has been conducted in cooperation with the Municipality of Utrecht.

Prof. Marcel Verweij holds the chair of philosophy in the Department of Social Sciences, Wageningen UR. His research and teaching cover a very broad area in applied philosophy and ethics, including animal ethics and business ethics, but his primary focus is public health. Since 2005, Verweij is member of the Health Council of the Netherlands. He has been involved in more than 20 advisory reports for the Minister of Health, including reports on collective vaccination, screening, preconception counselling, special policies for high-risk groups, and expert reports on Q-Fever and Mexican Flu.

NL
Onze gezondheidszorg evolueert en nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Denk aan online consulten, automatische bewaking voor ouderen met dementie of misschien zelfs zorgrobots. Hierdor wordt de zorg beter, gemakkelijker en waarschijnlijk goedkoper. Maar tegelijkertijd roepen deze medische technologische ontwikkelingen altijd ethische vragen op: moeten we alles toestaan wat (technologisch) mogelijk is? Tegelijkertijd is het de vraag of het altijd nuttig is om te spreken in termen van ‘voor’ of ‘tegen’ een specifieke technologie.
In dit Science Café zullen ethische bezwaren met betrekking tot medische technologieën worden besproken , met een focus op vaccinatie. Onze eerste spreker, Dr. Alistair Niemeijer, zal zich toeleggen op de ethiek van medische en gezondheidstechnologieën. Hij stelt dat gezondheid (of het gebrek daaraan) in relatie tot technologie moet worden gezien als iets dat is ondergaan, in plaats van iets dat kan worden gekozen. De beperkingen van (vrijheid van) keuzemogelijkheden zijn ook een aandachtspunt in het gesprek van Prof Marcel Verweij. Steeds meer ouders aarzelen om te vaccineren en dit ondermijnt de volksgezondheid. Hoe moeten we dit te beoordelen vanuit een ethisch perspectief?

Dr. Alistair Niemeijer is universitair docent in de zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek Studies en postdoc-onderzoeker bij de afdeling Sociale Geneeskunde van het VU Universitair Medisch Centrum. Zijn doctoraat richtte zich op de ethische aspecten van surveillancetechnologie in langdurige zorg. Hij is momenteel projectleider van het ZonMW-onderzoeksproject “Bevordering van nieuwe normatieve uitingen van menselijke waardigheid voor mensen met meerdere gezondheidsproblemen in Utrecht”, uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Utrecht.

Prof. Marcel Verweij bekleedt de leerstoel filosofie bij de afdeling Sociale Wetenschappen, Wageningen UR. Zijn onderzoek en onderwijs bestrijken een zeer breed terrein in toegepaste filosofie en ethiek, waaronder dierethiek en bedrijfsethiek, maar zijn primaire focus is volksgezondheid. Sinds 2005 is Verweij lid van de Gezondheidsraad. Hij was betrokken bij meer dan 20 adviesrapporten voor de minister van Volksgezondheid, waaronder rapporten over collectieve vaccinatie, screening, preconceptiebegeleiding, speciaal beleid voor risicogroepen en expertrapporten over Q-Koorts en Mexicaanse griep.

SLUIT
CLOSE