… tot ziens

Het lijkt nog zo kort geleden dat er een nieuwe functie binnen de gemeente gecre�erd werd: de cultuurmakelaar. Ondertussen zijn we alweer 2 jaar verder. De functie staat omschreven en in principe kan er verder mee gewerkt worden.
Dat was ook ��n van de opdrachten die ik als cultuurmakelaar mee had gekregen: deze nieuwe functie invulling geven. Dat is gelukt, al viel dat niet altijd mee binnen een gemeente waar ook op financieel gebied problemen zijn en iedereen zijn best doet om te ‘overleven’. Is er dan wel plek voor een nieuwe, erg extern gerichte functie? Juist dan, zou ik zo denken. Want in een tijd waarin een brok geld veel hindernissen weg kan nemen loopt alles erg gemakkelijk. Maar als dat er niet meer is vergt het creativiteit, ondersteuning en een relatief goedkope pro-actieve kracht om processen/initiatieven binnen de gemeente nog �berhaupt van de grond te helpen tillen.

En dat met name voor culturele organisaties! Want ach, cultuur en kunst worden toch altijd nog als luxe bestempeld. Terwijl kunst en cultuur voor een stad als Wageningen zoveel betekenen! In geen enkele vergelijkbare gemeente is er zoveel participatie van burgers binnen het culturele segment. Een kans en ingang dus voor een gemeente (maar ook woningcorporaties en welzijnsinstellingen) om te gebruiken als middel tot sociale cohesie! We noemen dat gemeenschapskunst. Google daar eens op! Je zult versteld staan!

Ook is er geen enkele vergelijkbare gemeente waar zoveel festiviteiten zijn op cultureel gebied. En levert dit Wageningen juist niet het imago dat zij wil: een bruisende universiteitsstad?
Bovendien biedt de creatieve sector binnen Wageningen alle kansen om een nieuwe economische sector aan te boren. Google eens op creatieve economie’ of ‘creatieve industrie’.
Jawel dames en heren: kunst en cultuur is veel meer dan luxe! Het is een bedrijfstak.
En zoals het gewoon is startende ondernemers te ondersteunen zouden ook in deze sector de ondernemers ondersteuning verdienen en niet als ‘die kunstenaars’ weggezet te worden.

Er is zoveel om trots op te zijn voor Wageningen op het gebied van kunst en cultuur. Maar cultuur verdient daarmee ook aandacht! Want wat aandacht krijgt versterkt en wat verzwakt krijg je niet meer snel op goed niveau!
De functie staat er, verdere idee�n zijn uitgewerkt en ze liggen ook gewoon op straat. Wachtend op ondersteuning omdat vrijwilligers al moeilijk te vinden zijn of omdat de creatieve ondernemer zelf druk is met de zaak en dit er wel bij wil doen, maar de regel- en gelddingen graag uit handen geeft.

Ik ga naar een andere functie. E�n waar opnieuw gebouwd moet worden.
Wageningen: laat jullie kansen niet liggen. Ga d��r met de cultuurmakelaar!

Tot ziens allemaal, we komen elkaar vast nog tegen in het Wageningse!

Groetjes
Monique Lenselink

SLUIT
SLUIT