Verhalenvertellers in de Casteelse Poort

Verhalenvertellers in de Casteelse Poort

Verhalenvertellers in de Casteelse PoortWageningen, 18 maart 15:30 – 17:00. In het Koetshuis achterin museum de Casteelse Poort, Bowlespark 1A, vertellen verhalenvertellers van vertelkring Eva Luna verhalen (12+). Tussendoor kunt u genieten van muziek van Saskia Kreutzer op fluit. Na afloop gelegenheid tot napraten met thee/koffie.

Zoek een plaatsje en laat je meevoeren door de verteller. Geen boek, geen papier, geen ingestudeerde tekst, de verteller vertelt alsof het verhaal zich voor haar ogen ontrolt. Met haar blik, haar stem, haar gebaren brengt de verteller het verhaal tot leven in het hoofd van de luisteraar. Deze keer vertellen we verhalen uit de rijke verteltraditie van Ierland. We vertellen over het tragische lot van de kinderen van Lír, over de ontmoeting van een sterveling met elven die leven onder de groene heuvels van Ierland en meer.

Een vertelmiddag met Eva Luna is boeiend, laagdrempelig, gezellig.

Om ons heen ziet u werken van verschillende kunstenaars onder de titel Schone Schijn. Veel kunstwerken zijn zelf kleine verhaaltjes.

Vrij toegang, na afloop gaat de hoed rond voor uw vrijwillige bijdrage. Toegankelijk voor rolstoelen.

Kunst in het Koetshuis: http://www.marloukursten.nl/index2.html
Vertelkring Eva Luna: http://www.vertelkring-evaluna.nl/
Museum Casteelse Poort: http://casteelsepoort.nl/

SLUIT
CLOSE