Word jij de nieuwe Wageningse stadsdichter?

Word jij de nieuwe Wageningse stadsdichter?

Word jij de nieuwe Wageningse stadsdichter?Op donderdagavond 25 januari tijdens de Landelijke Gedichtendag 2018 wordt in de bblthk de nieuwe stadsdichter gekozen. De nieuwe stadsdichter drukt de komende drie jaar op gezette tijden een poëtische stempel op de stad.

De termijn van de huidige stadsdichter Martijn Adelmund, die de afgelopen jaren op bijzondere wijze van zich heeft laten horen én zien, houdt per 24 januari a.s. op. Kandidaten kunnen zich tot en met 24 januari aanmelden via info@bblthk.nl

Aan het kandideren is een opdracht verbonden over de volgende denkbeeldige gebeurtenis. In 2021 wordt een zelfrijdende bus, die de hele dag door de campus en alle wijken verbindt met het stadscentrum, officieel in gebruik genomen door de burgemeester van Wageningen en de voorzitter van de raad van bestuur van de WUR. De feestelijke ingebruikname vindt plaats op de langste dag van 2021: maandag 21 juni om 21:00 uur. Het officiële startsein wordt voorafgegaan door een voordracht van onze stadsdichter.
Ter inspiratie, zie hieronder de illustratie van Henk van Ruitenbeek van de toekomstige route door de stad.

De kandidaten dragen het gedicht op 25 januari ’s avonds in de bblthk voor, waarna een jury onder voorzitterschap van Lara de Brito, aan het eind van de avond bekend maakt wie zich de komende drie jaar stadsdichter van Wageningen mag noemen. De jury beoordeelt zowel op inhoud als op de voordracht.

Wat wordt van de stadsdichter verwacht?

De stadsdichter drukt boven alles een poëtische stempel op de stad. De dichter kan zich daarnaast vinden in de volgende uitgangspunten en faciliteiten:

1. de stadsdichter krijgt een podium – fysiek en op de website van o.a. de bblthk en Cultuur in Wageningen;
2. ongeveer vijf keer per jaar maakt de dichter een gedicht of een anderszins poëtische uiting;
3. de gedichten verwijzen naar een actuele Wageningse situatie;
4. de dichter is woonachtig in Wageningen;
5. aanstelling geldt voor drie jaar;
6. het honorarium is 150 euro per gedicht;
7. de rechten en plichten worden schriftelijke vastgelegd.

SLUIT
CLOSE