Zomerexpo Casteelse Poort: Kleurtijding

Vanaf 1 juni a.s. start de tweede zomerexpositie in het Koetshuis van het Wagenings museum De Casteelse Poort. Het kunstcomité nodigde twee kunstenaars uit te exposeren, Gert Bullee uit Leerdam en Sharon Burggraaf uit Wageningen. Geboeid door bijzondere natuurverschijnselen – corona’s van de zon en geodes (bolvormige stenen, aan de binnenzijde begroeid met kristallen) – geven de kunstenaars in de dubbelexpositie inhoud aan kleur in schilderingen en glasobjecten. Via complexe technieken vangen ze het in duizenden kleuren uiteen waaierende licht van deze fenomenen in abstracte tijdloze vormen.

Burggraaf ontrafelt de kleurpatronen van het door luchtdeeltjes verstrooide zonlicht met hulp van de computer en transformeert deze in kleurcodes. Aaneen geschilderd tot stroken en dekens, spiegelen de kleurschakeringen het magische schouwspel aan de hemel. Haar kunstwerken uiten de toestand van de atmosfeer vanuit een zekere plek en een bepaald tijdstip op aarde.

Bullee onthult in zijn glasobjecten de gekleurde structuren uit het binnenste van gesteenten en microben. Hij stileert en vergroot de vormen die hem inspireren en begeeft zich zo op de grens van fantasie en werkelijkheid. Wat aan de buitenkant een gewone kei lijkt, herbergt bij nadere beschouwing een wonderlijk kleinood, een geode. Eenmaal in aanraking met het licht vertonen ze een levendig kleurenspel, en leveren de glasblazer de inspiratie voor zijn bijzondere objecten.

De dubbelexpositie Kleurtijding is te zien tot en met 6 juli 2014.
Kijk voor meer info op www.casteelsepoort.nl.

SLUIT
SLUIT