AFTERVIEW MIX ‘XTASE’

AFTERVIEW MIX 'XTASE'‘Een schilderij is geen beeld van een ervaring, maar is de ervaring‘, Mark Rothko.

Reacties op het werk van CARLOS SILVA tijdens de expostie ‘COLORATECTURA’: ‘Prachtig, indrukwekkend, emotionele ervaring, verbinding met kleuren voelen, vrolijk, zo blij te zijn geweest, kleur en vorm belevenis, trance, extase, ontzettend knap gemaakt, dankbaar, top, kippenvel zo mooi, super georganiseerd‘.

Vanwege verzoeken om het werk nogmaals te ‘beleven’ dan wel het werk als ‘must see’ nog door anderen te laten beleven zal eenmalig een AFTERVIEW MIX ‘XTASE’ worden gehouden. LAATSTE KANS: een MIX van het bezichtigen van de expositie dmv een privé-afspraak en/of de zonder afspraak tijdens een vrije inloop.

WANNEER?
DO 25 T/M ZA 27 NOV: kunst op afspraak op een door u gewenst tijdstip / rustig moment (ook mogelijk in de avonduren): BEL, MAIL of DM ons voor het maken van een (privé)afspraak (conform RIVM-maatregelen).

ZONDAG 28 NOV van 13 tot 17 uur: kunst zonder afspraak, VRIJE INLOOP (conform RIVM-maatregelen). WELKOM!! 🎉

‘A painting is not a picture of an experience, but is the experience.‘, Mark Rothko.

Reactions to the work of CARLOS SILVA during the exhibition ‘COLORATECTURA’: ‘Beautiful, impressive, emotional experience, feeling connection with colors, cheerful, so happy to have seen, color and form experience, trance, ecstasy, very cleverly made, grateful, top, goosebumps so beautiful, super organised’.

Because of requests to ‘experience’ the work again or to let others experience the work as a ‘must see’, an AFTERVIEW MIX ‘XTASE’ will be held once. LAST CHANCE: a MIX of viewing the exhibition by means of a private appointment and/or during a free walk-in.

WHEN?
THURSDAY 25 TO SATURDAY 27 NOV: art by appointment at a time / quiet moment of your choice (also possible in the evenings): CALL, MAIL or DM us to make a (private) appointment (in accordance with RIVM measures).

SUNDAY 28 NOV from 1 to 5 pm: art without appointment, FREE ENTRANCE (in accordance with RIVM measures). WELCOME !! 🎉

Adres Galerie LUCIA NOVALIS: Nudestraat 9 WAGENINGEN
Zie ook: https://www.lucianovalis.nl/events/afterview-mix-xtase/

Instagram & Twitter: @LUCIANOVALIS

SLUIT
SLUIT