Stadsdichter

Herplantplicht

Herdenk
Hervoel
Herleef

Ontzet
Ontzag
Ontheemd

Ondenkbaar
Ont-denk
Denk om

Herzie
Herbepaal
Hervorm

Herschep
Herbereken
Heroverweeg

Herdenk
Hervoel
Herleef

Geen
Geluid
Maar gevoel
Beelden
Stippel uit
Bedoel
In stilte

Ontsluit
Ontwricht

Ontspruit
Ontsteek

Kaarslont
Aan horizon
Fraai licht

Zaai
Toekomstzaden
Herplantplicht

Stille tocht & Dodenherdenking Wageningen, 4 mei 2024

Ter herdenking van alle slachtoffers en nabestaanden van geweld, met in het bijzonder mijn Opa en Oma’s die allemaal de oorlog meemaakten in hun jonge jaren; waar de een kiest voor het delen van oorlogsverhalen, kiest de ander liever voor stilte. Nu is het aan ons om vrede te bewaken.

Bob ter Haar

SLUIT
SLUIT