Colofon

Stichting Cultuur in Wageningen ontwikkelt activiteiten en biedt een virtueel podium voor zowel cultuurproducenten als cultuurconsumenten in de regio Wageningen. Doel hiervan is om:

  • nieuwe initiatieven en activiteiten te stimuleren door het bieden van publicatiemogelijkheden en deze onder de aandacht van een breed publiek te brengen.
  • mensen en instellingen op cultureel gebied met elkaar in contact te brengen, te discussieren, ideeën uit te wisselen, en elkaar te inspireren.
  • cultuur (in de breedste zin van het woord) in Wageningen dichter bij de bevolking te brengen.

De witte kubus

De witte kubus, ons logo, zien wij als een podium, een wit vlak, een scherm ….. een plek die 24/7 toegankelijk is, en waar iedereen gebruik van kan maken.
De museale kunst wereld richt zich veelal op wat er in de witte gesloten vorm van de kubus gebeurd, wij richten ons op de buitenkant van de witte kubus; kunst en cultuur zonder drempels, direkt open en zichtbaar in de maatschappij.
Door het gebruik van internet als medium onstaat er een digitaal platform dat voor een groot publiek toegankelijk is, zowel voor cultuurconsument als producent, van professioneel theater tot amateurorkest. Door de interactiviteit zorgen de gebruikers van de site zelf voor actualiteit. Tenslotte kan het platform zonder belemmeringen eenvoudig worden aangepast of uitgebreid.

De website

Deze site is ontwikkeld met behulp van open-source software, en is te bekijken met alle browsers en schermresoluties. Voor vragen of opmerkingen over de site kunt u contact opnemen met de beheerder.

De stichting

Stichting Cultuur in Wageningen is opgericht in 2004. Het Bestuur bestaat uit:

  • W. IJ. de Vos, voorzitter,
  • M. J. van Biesbergen, penningmeester,

De stichting is ingeschreven bij de K.v.K. Centraal Gelderland onder nummer 9141404. Voor vragen of informatie kunt u gebruik maken van het contactformulier.

SLUIT
SLUIT