De strijd om het Wageningse landschap

De strijd om het Wageningse landschapIn het voorjaar van 2023 organiseert de Bibliotheek Wageningen in samenwerking met Museum de Casteelse Poort een lezingenserie onder de titel “De strijd om het Wageningse landschap”. Deze lezingen sluiten aan op de tentoonstelling “De Verbeelding van het Landschap; Wageningen op het kruispunt van vier Landschappen”. Die expositie is de gehele winter te zien in het museum aan het Bowlespark.
Wageningen dankt haar naam en faam mede aan de ligging te midden van vele prachtige landschappen. Vier daarvan komen in de tentoonstelling aan bod: de Berg, het Binnenveld, de Eng en de Uiterwaarden. In het museum worden in vier verschillende zalen achtereenvolgens de Biografie, de Wetenschap, de Kunst en de Politiek van die vier landschappen belicht.
De lezingenserie in de bibliotheek bouwt voort op de laatste invalshoek: die van de ‘Politiek van het Landschap’. Landschappen zijn niet door God gegeven, door de Natuur gemaakt noch op de Tekentafel ontworpen. En anders dan benamingen als ‘pastoraal’, ‘arcadisch’ of ‘romantisch’ suggereren, zijn landschappen zelden harmonisch of idyllisch. De expositie laat zien dat landschappen niet zozeer het product zijn van natuurlijke processen, maar vooral van strijd: strijd van de mens tegen de natuur, maar vooral ook de strijd van de ene mens tegen de andere. Landschappen zijn de uitkomst van conflicten, van ongelijke machtsverhoudingen. Waarbij bezit, geld of macht altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. En in deze moderne tijd blijken expertise en netwerken, ervaring met het verwerven van subsidies en bekendheid met wet- en regelgeving essentieel bij de wording van landschappen. Vooral het mobiliseren van actoren, het verbinden van groepen, het beïnvloeden van de agenda en het domineren van de publieke opinie zijn nieuwe wapens in de strijd om het landschap.
Op dinsdag 31 januari opent de serie met een lezing van Jan Schakel getiteld: “De strijd om de verborgen parel van de Wageningse Berg”.
#proefwageningen #cultuurinwageningen #bblthk #casteelsepoortwageningen #lezingenserie #wageningselandschap #wageningen

SLUIT
SLUIT