Filosofiecafé Wageningen: Causaliteit en tijd, bedrieglijk verbonden!

Filosofiecafé Wageningen: Causaliteit en tijd, bedrieglijk verbonden!Causaliteit en tijd, bedrieglijk verbonden!
Lezing door Peter Ramaekers

Stikstofberekening bij nieuwbouw, klimaatverandering, meer blauw op straat. Kenmerkend voor onze tijd is dat er vooral op symptomen van een probleem wordt gefocust, in plaats van op het aanpakken van de echte oorzaken. Echter, hoe bepalen we wat de echte oorzaken zijn? Inzicht in het concept van causaliteit en tijd is hiervoor nodig.

In zijn lezing verkent Ramaekers onder andere het determinisme, reductionisme, emergentie en synchroniciteit. Determinisme stelt dat gebeurtenissen, inclusief menselijke acties, bepaald worden door voorafgaande gebeurtenissen en natuurwetten, wat vragen oproept over vrije wil. Reductionisme probeert complexe fenomenen te begrijpen door ze te reduceren tot eenvoudigere componenten, maar kan de holistische aard van de realiteit negeren. Emergentie stelt dat complexe systemen nieuwe eigenschappen kunnen vertonen die niet uit de afzonderlijke delen te verklaren zijn, waarmee de complexiteit van causale processen wordt benadrukt. Aan de hand van voorbeelden uit de kosmologie, medische wetenschap en politiek geeft Ramaekers u zijn visie op de complexe verwevenheid van causaliteit en tijd.

Peter Ramaekers (1953) studeerde scheikunde en natuurkunde, en heeft zich later bekwaamd in filosofie. Hij is zijn hele leven werkzaam geweest in een omgeving van toegepast onderzoek en is vrijwilliger bij duurzaamheidsinitiatieven. Een zestal boeken over filosofie, psychologie en kunst verschenen van zijn hand.

Toegang (incl. koffie/thee): € 10,-
Leden Humanistisch verbond en NIVON € 8,-
Studenten half geld
Scholieren PANTARIJN gratis

Zondag 14 april 2024, 14.30u
THUIS, Stationsstraat 32, Wageningen
Contact en informatie: Rob Cleven, rob.cleven@gmail.com

Filosofiecafé Wageningen is een activiteit van Humanistisch Verbond Arnhem-Rijnstreek. https://arnhem-rijnstreek.humanistischverbond.nl/

SLUIT
SLUIT