lezing Natuurwetenschappelijk Gezelschap: biologische kringlooptechnologie

lezing Natuurwetenschappelijk Gezelschap: biologische kringlooptechnologielezing door Cees Buisman (WUR) over: Biologische kringlooptechnologie: De ontwikkeling en toepassing van de Wageningse biologische gasontzwaveling-technologie.
De introductie van spreker en onderwerp leest u op de website: https://www.nwgwageningen.nl/
Dinsdag 6 februari, 19:45 – ± 21:45u
Forumgebouw, Zaal C222, WUR-campus

SLUIT
SLUIT