Over Waardmannen en Markerichters

In het voorjaar van 2023 organiseert Museum de Casteelse Poort in samenwerking met de bblthk een lezingenserie onder de titel “De strijd om het Wageningse landschap”. Deze lezingen sluiten aan op de tentoonstelling “De Verbeelding van het Landschap; Wageningen op het kruispunt van vier Landschappen”.
Op dinsdag 25 april tenslotte sluit Rik Eweg de serie af met zijn lezing: “Over Waardmannen en Markerichters; het voorbeeld van de Wageningse Eng”. Rik was 8 jaar lang wethouder in Wageningen, met onder andere natuur en landschap in zijn portefeuille. In die functie was hij bij alle conflicten in alle vier de landschappen betrokken. Momenteel is hij Lector Gebiedgerichte Transities naar Kringlooplandbouw’ aan Hogeschool Van Hall Larenstein, en als geen ander bekend met de problemen en conflicten op en om de (Wageningse) landschappen. Rik gaat in op nieuwe vormen van politiek en strijd, anders dan de traditionele belangenvertegenwoordiging en politieke participatie. De focus van zijn lezing ligt op de Wageningse Eng, het laatste van de vier landschappen dat in deze lezingenserie aan bod komt.

Aanvang 20:00 uur, toegang gratis, Bibliotheek, Stationsstraat 2 Wageningen.
Let op! Bij de vorige lezingen was de belangstelling groot. Omdat de lezingenserie een vrije inloop is, adviseren we voor de lezingen van 25 april tijdig aanwezig te zijn om zeker te zijn van een plekje.

SLUIT
SLUIT