De dromers

English version: The Dreamers »


Het schittert in de uiterwaard
het waait langs de rivier.
Vada ligt verlaten
klagend, want kapotgeschoten
haar bewoners zijn met boten
elders heen gegaan
waar staal en bloed en heldenmoed
slechts dromen zijn in duisternis
waar gras groeit in de Gerdesstraat
en vogels fluiten op het plein.
Vrijheid is opnieuw beginnen
je gaat naar huis
je pakt je spullen
begint vooraan

gelijk het water komt
en meestal ook weer gaat.

Zo is in deze lege stad
droom en daad bij woord gevoegd
gezwoegd een mensenleven lang
tot uitgeteld met plastic knieën
en pinnen in hun heup
niet de stad maar zij van binnen
leeg zijn, uitgedoofd

Nu liggen kransen op het plein
alsof de vrijheid overleden is
er is bier
een popconcert
er is verdomme zelfs een dichter.
En de vogels zingen echt niet meer
vooral niet in de Gerdesstraat

waar beginnen vaak geen optie is
en ouderdom regeert.
De dromers van toen
vertrekken voor de laatste keer
met de boot naar nimmermeer
en nemen zorgen met zich mee.
en we feesten, en we praten

en de wind waait op het plein.

(Martijn Adelmund, 2015)

Geschreven ter ere van 70 jaar bevrijding in opdracht van Comité 4/5 mei Wageningen, opgedragen aan de ouderen, voorgedragen op het marktplein, tijdens het Bevrijdingsfestival.

The Dreamers

Floodplains glisten
wind blows along the riverbank

Poor Vada is abandoned
beaten, shot to pieces
its inhabitants departed
by boat to somewhere else
where gore and grit and fearlessness
are but dreams in the dark
where the grass grows in the Gerdesstraat
and birds sing on the square.

Freedom means starting over
you go home
pack your bags
begin again
like the water that rises
and recedes.

And so dreams and stubborn facts
are put to words in this old town
a lifetime of toil and strife
until written off with plastic knees
and hearts that beat with pacemakers
it’s not the city but they
who are empty inside.

Now there are wreaths on the square
as though freedom were mourned
there is beer
a pop concert and
even a bloody poet.

And the birds are awfully quiet
especially in the Gerdesstraat
where starting out is not an option
and old age Proliferates

Yesterday’s dreamers
set sail for distant shores
taking their cares with them
on the boat to nevermore.

and we party, and we chat
and wind blows over the square.

(Martijn Adelmund, 2015)

In honour of the 70th anniversary of liberation, dedicated to the elderly, performed on the market square during the Liberation Day celebrations. Translation: Michele Hutchinson

SLUIT
SLUIT