Lijnen

 

Wij kleine rechters hebben lijnen in ons hoofd,
lovend, straffend, schiftend, wegend:
zonder Goed en Fout valt niet te leven.
Arme drenkeling, verlatene, benarde aan de onderkant,
‘gewonen’ hebben brood op de plank,
de rest rest de voedselbank.

Dit zijn onze lijnen: Gewonen versus voedselbankers, en gewoon gewonen tegen zogenáámd gewonen maar in feite oud-voedselbankers, en je hebt gewonen maar oud-voedselbankers die het wél, en gewonen maar oud-voedselbankers die het niet willen weten, en je hebt gewonen maar eigenlijk oud-voedselbankers van wie niemand het meer weet, tegenover op het oog gewonen maar eigenlijk oud-voedselbankers plus natuurlijk de voedselbankers van nu, die allemaal hopen, hopen dat niemand het ziet en dat niemand het weet…

maar
armoe tekent,
armoe dragen, armoe leven, denken,
steeds weer armoe denken tekent,
angst voor morgen, het onverwachte,
dat waarvoor geen speling is,
schaamte, isolatie, pijn,
ja, die andere kant van de lijn
tekent een mens.

Het is tijd om te doen wat nodig is:
van alle lijnen een netwerk maken,
een visnet, vangnet voor de voedselbank,
inhalen zonder omhaal, doorgeven,
voor nu, voor morgen, voor jaren.

Laurens van der Zee, stadsdichter van Wageningen, bij de start van de Voedselhulpestafette voor de Voedselbank Neder-Veluwe e.o., zaterdag 24 mei 2014 in de bblthk van Wageningen.

SLUIT
SLUIT