Moment

Er was dat moment dat alles wat nog komen kon veranderde
van aard. We openden het raam en ademden de stilte in die
niet meer onheilspellend was.

We wisten dat. Toch rook het nog naar lang bewaard geheim,
leek de wereld nog zwart-wit, en elke stilte het begin van
onvoorwaardelijk eind.

Het was ook dat moment dat alles ervoor met alles erna
verbond. Alsof er niets aan tijd ontsnapt, telde daarna
ieder uur, en elke dag en ieder jaar.

Langzaam vertrouwden we elkaar. En we dansten
onze wangen tot een ongekend vuurrood, en men
besloot niets te vergeten.

Want het duurt wellicht een jeugd, een liefde of een leven
lang, voordat we niet meer bang en niet op onze hoede
verwachten dat er iets verdwijnt.

Maar dit moment is zonder eind zolang we weten wie we zijn,
zorg dragen voor wat er was en wat nog komt. Zodat de stilte
op dit plein – en dit moment – nooit meer werkelijk verstomt.

75 jaar Stad der Bevrijding
Ivanka de Ruijter

SLUIT
SLUIT